MEDLEMSINFO OG REGLER

    Generalt


 • Alle udøvere og medlemmer skal bruge deres egen spillerprofil i det spil de vælger at spille, samt selv afholder eventuelle udgifter til spillet.


 • Vi kommunikere sammen til undervisning og fredagsgaming med et program som hedder Discord. Dette program er gratis og man skal oprette sin egen profil. Discord kan hentes her: discord.com


 • Det er vigtigt at medlemmer selv har adgang til deres egen mail/telefon som er tilknyttet deres spilkonto eller Discord ved eventuelle login problemer. Det er også medlemmernes eget ansvar at huske at logge ud af sin profil inden man lukker computeren ned, ved brug af foreningens computere.


 • Alpha Esport Stevns har udstyr i form af pc med tilbehør til rådighed til alle deltagerer, der må godt medbringes Nintendo Switch til Fri Fredags Gaming. Til alle vores undervisningshold må man gerne medbringe eget tastatur, mus, headsæt og mikrofon.


 • Vi spiller til tider med i DGI eSportligaen og deltagere skal oprette en spillerprofil hos esportligaen.dk og derefter ansøge om en plads på vores hold, spørg din træner hvis du er i tvivl og hvis du vil detage. Der kan forekomme tilmeldingsgebyr. Kommende kampe og stillinger kan ses på Esportligaens hjemmeside.


 • Til vores fri fredagsgaming med fællesspisning har vi brug for hænder og forventer at forældre er med til at tage vagter ved tilmelding. Når man har vagt skal man lave mad til frivillige og deltagere. Under en vagt er man også med til at arrangere nogle aktive aktiviteter så alle får rørt sig, samt søger for at der er ro og orden og at lokalerne efterlades som da man kom.


 • Der kan forekomme aflysninger ved sydom mv. Som udgangspunkt holder klubben lukket i skolernes sommerferie.


   Ordensreglement 


    Mad og drikke:

 

 • Mad og drikkevarer ved computerne er ikke tilladt. 
 • Det er ikke tilladt at indtage Energidrikke eller Alkohol under ophold i klubbens lokaler eller til arrangementer som klubben står for, kun undtaget ved et voksent hold uden deltagelse af unge under 18 år , det er dog er det ikke tilladt at være tydeligt beruset.


    Adfærd:

   

  • Vi taler pænt til hinanden, og opretholder en god holdånd. 
  • Der skubbes, slås eller sparkes ikke  
  • Vi får afløb for eventuelle frustrationer på en sund måde – nemlig via fysisk træning. 
  • Skader forvoldt på lokalet, udstyr og inventar, forbeholder Alpha Esport sig ret til at gøre deltageren erstatningsansvarlig for. 

   

      Computeren:

   

  • Computeren må kun bruges til E-sports relaterede emner. Pornografi m.m. er ikke tilladt. 
  • Surfing på internettet må kun ske, med tilladelse fra instruktøren. 
  • Download må kun ske, med tilladelse fra instruktøren. 
  • Efterlad altid computeren i samme stand, som da du overtog den.
  • Snyd og hacks er på ingen måde acceptabelt i vores klub, vi støtter samtidig Esport Danmarks Etiske Kodeks

   

      Konsekvens: 

   

  • Overtrædelse af ovenstående kan medføre karantæne (kan uddeles af instruktøren eller bestyrelsen) – eller Bortvisning (uddeles af bestyrelsen)